• 1

  Work: Vo piru bila, vo besedushkeI was at a banquet, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 25-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 995ae
  • Date: 25-6-10
  • Title: Vo piru bila, vo besedushke
  • Trans: I was at a banquet
  • Note: (2-23546) B 2437
 • 2

  Work: Lipa vekovaya, Narodnaya pesnyaThe old lime tree, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 25-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 992ae
  • Date: 25-6-10
  • Title: Lipa vekovaya, Narodnaya pesnya
  • Trans: The old lime tree
  • Note: (2-23547) B 2438
 • 3

  Work: Vot na puti selo bolshoe, Narodnaya pesnyaHere on the road is a large village, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 25-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 994ae
  • Date: 25-6-10
  • Title: Vot na puti selo bolshoe, Narodnaya pesnya
  • Trans: Here on the road is a large village
  • Note: (2-23548) B 2438
 • 4

  Composer: Chernyavsky, Work: Moy khoroshiy, moy prigozhiy, Pesnya ChernyavskyMy comely lad, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 25-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 991ae
  • Date: 25-6-10
  • Title: Moy khoroshiy, moy prigozhiy, Pesnya
  • Composer: Chernyavsky
  • Trans: My comely lad
  • Note: 2-23549 B 2439
 • 5

  Composer: Chernyavsky, Work: Kumushki, PesnyaChernyavskyThe gossips, Song, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 25-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 987ae
  • Date: 25-6-10
  • Title: Kumushki, Pesnya
  • Composer: Chernyavsky
  • Trans: The gossips, Song
  • Note: B 2439 (2-23550)
 • 6

  Work: MnogoletieGood wishes for a long life, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 14656b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Mnogoletie
  • Trans: Good wishes for a long life
  • Note: B 2450 (4-22207)
 • 7

  Work: Sugubaya ekteniyaThe Orthodox Liturgy, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 14661b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Sugubaya ekteniya
  • Trans: The Orthodox Liturgy
  • Note: B 2451 (4-22208)
 • 8

  Work: Paremiya iz VsenoschnoyVespers, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 14666b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Paremiya iz Vsenoschnoy
  • Trans: Vespers
  • Note: B 2452 (4-22209)
 • 9

  Work: TrisvyatoeThrice holy, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222504
  • Num: 14657b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Trisvyatoe
  • Trans: Thrice holy
  • Note: B 2468
 • 10

  Work: I vsekh i vsyaAll and everything, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222505
  • Num: 14659b
  • Date: 24-8-10
  • Title: I vsekh i vsya
  • Trans: All and everything
  • Note: B 2468
 • 11

  Work: Upokoy Spase i Vechnaya pamyatb) Eternal memory, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR I I YUKHOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2224..
  • Num: 14662b
  • Date: 24-8-10
  • Title: Upokoy Spase i Vechnaya pamyat
  • Trans: b) Eternal memory
  • Note: B 2479 (4-22109)
 • 12

  Work: Rus rodnaya, Narodnaya pesnyaMy own Russia, Folk song, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 25-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 984ae
  • Date: 25-6-10
  • Title: Rus rodnaya, Narodnaya pesnya
  • Trans: My own Russia, Folk song
  • Note: B 2482 (2-23534)
 • 13

  Composer: Plevitzkoy, Work: Vetka odnoletkaPlevitzkoyLast year's twig, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 25-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 983ae
  • Date: 25-6-10
  • Title: Vetka odnoletka
  • Composer: Plevitzkoy
  • Trans: Last year's twig
  • Note: B 2482 (2-23533)
 • 14

  Work: Pomnyu ya esche molodushkoy bila, PesnyaI remember I was still young, Song, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 24-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 982ae
  • Date: 24-6-10
  • Title: Pomnyu ya esche molodushkoy bila, Pesnya
  • Trans: I remember I was still young, Song
  • Note: B 2483 (2-23336)
 • 15

  Composer: Chernyavsky, Work: Nasha ulitza, zeleniya polya, PesnyaChernyavskyOur street is like the green fields, Song, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 24-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 981ae
  • Date: 24-6-10
  • Title: Nasha ulitza, zeleniya polya, Pesnya
  • Composer: Chernyavsky
  • Trans: Our street is like the green fields, Song
  • Note: B 2483
 • 16

  Work: SmekhLaughter, Performer: BIM - BOM, Date: 14-7-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: BIM - BOM
  • Head: 10" plum label - Russia (pressed at Hayes)
  • CatNum: X-61428
  • Num: 1068ae
  • Date: 14-7-10
  • Title: Smekh
  • Trans: Laughter
  • Note: EK 5
 • 17

  Composer: Plevitzkoy, Work: Kolokolchiki, bubenchikiPlevitzkoyThe sleighbells are ringing, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 22-1-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • CatNum: X-63867
  • Num: 14131b
  • Date: 22-1-10
  • Title: Kolokolchiki, bubenchiki
  • Composer: Plevitzkoy
  • Trans: The sleighbells are ringing
  • Note: EK 25 (arranged Plevitzkaya)
 • 18

  Composer: Prigozhy, Work: Kogda ya na pocht sluzhil yamshikom, narodnaya pesnyaPrigozhyWhen I was driver of the mails (folk song), Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 22-1-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • CatNum: X-63870
  • Num: 14134b
  • Date: 22-1-10
  • Title: Kogda ya na pocht sluzhil yamshikom, narodnaya pesnya
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: When I was driver of the mails (folk song)
  • Note: EK 25
 • 19

  Work: Privet iz Intalya, Polka, Performer: BALNIY ORKESTR, Date: 30-8-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: BALNIY ORKESTR
  • Conductor: DANCE ORCH
  • CatNum: 2-20524
  • Num: 14691b
  • Date: 30-8-10
  • Title: Privet iz Intalya, Polka
  • Note: EK 34
 • 20

  Composer: Offenbach, Work: Lendler, Tirolskiy tanetzOffenbachLändler, Tyrolean dance, Performer: BALNIY ORKESTR, Date: 18-6-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: BALNIY ORKESTR
  • Conductor: DANCE ORCH
  • CatNum: 2-20525
  • Num: 15870u
  • Date: 18-6-10
  • Title: Lendler, Tirolskiy tanetz
  • Composer: Offenbach
  • Trans: Ländler, Tyrolean dance
  • Note: EK 34