• 1

  Composer: Jakisch, Work: Zhizn v Berline, ValsJakischBerliner Strassenleben, Performer: JAKISCH, MALLON (mandolin/guitar duet), Date: 13-1-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: JAKISCH, MALLON (mandolin/guitar duet)
  • Venue: Berlin
  • CatNum: 228024
  • Num: 15297b
  • Date: 13-1-11
  • Title: Zhizn v Berline, Vals
  • Composer: Jakisch
  • Trans: Berliner Strassenleben
  • Note: B 2053
 • 2

  Work: Slava v vishnikh Bogu: Dnes vospriemlet iz kontzer, Performer: KHOR I M TUROVEROV, Date: 17-9-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR I M TUROVEROV
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 224778
  • Num: 2659ae
  • Date: 17-9-11
  • Title: Slava v vishnikh Bogu: Dnes vospriemlet iz kontzer
  • Note: B 2088 (Bortnyansky)
 • 3

  Work: Alla verdi, Gruzinskaya melodiyaGod be with you, Georgian melody, Performer: RUMINSKIY ORKESTR, Date: 22-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: RUMINSKIY ORKESTR
  • Conductor: Z H GULESKO
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 220585
  • Num: 16856b
  • Date: 22-10-11
  • Title: Alla verdi, Gruzinskaya melodiya
  • Trans: God be with you, Georgian melody
  • Note: B 2090
 • 4

  Work: Wesole malzenstwo, Performer: M JANOWSKA, K KOPCZYNSKI, Date: 28-4-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M JANOWSKA, K KOPCZYNSKI
  • Head: o
  • Venue: Poznan
  • CatNum: 224147
  • Num: 12330L
  • Date: 28-4-11
  • Title: Wesole malzenstwo
 • 5

  Work: Svetit mesyatz, Russkaya pesnyaThe moon shines, Performer: VELIKORUSSKIY ORKESTR, Date: 20-2-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: VELIKORUSSKIY ORKESTR
  • Conductor: N V ANDREEV
  • Conductor: USA
  • CatNum: 228505
  • Num: B9975-1
  • Date: 20-2-11
  • Title: Svetit mesyatz, Russkaya pesnya
  • Trans: The moon shines
  • Note: B 2245
 • 6

  Composer: Saint-Saëns, Work: Marsh heroevSaint-SaënsMarche héroique, Performer: VOENNIY ORKESTR (PRYOR) USA, Date: 5-1-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: VOENNIY ORKESTR (PRYOR) USA
  • CatNum: 220540
  • Num: B9761-1
  • Date: 5-1-11
  • Title: Marsh heroev
  • Composer: Saint-Saëns
  • Trans: Marche héroique
  • Note: B 2003
 • 7

  Composer: Allen, Work: Hoop e Kak, Tu-stepAllenHoop e Kack, Twostep, Performer: ORKESTR GRAMMOFON, Date: 2-8-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ORKESTR GRAMMOFON
  • Venue: London
  • CatNum: 220692
  • Num: y13963e
  • Date: 2-8-11
  • Title: Hoop e Kak, Tu-step
  • Composer: Allen
  • Trans: Hoop e Kack, Twostep
  • Note: B 2370
 • 8

  Composer: Arne Arr F Godfrey, Work: Tzarstvuy Britaniya, Velikol. hymnArne arr F GodfreyRule Britannia, Performer: VOENNIY ORKESTR (COLDSTREAM GUARDS), Date: 28-2-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: VOENNIY ORKESTR (COLDSTREAM GUARDS)
  • Conductor: ROGAN
  • Venue: London
  • CatNum: [220699'?]
  • Num: 13277e
  • Date: 28-2-11
  • Title: Tzarstvuy Britaniya, Velikol. hymn
  • Composer: Arne arr F Godfrey
  • Trans: Rule Britannia
  • Note: B 2406
 • 9

  Composer: Bakaleynikov, Work: Vesennyaya pesnyaBakaleynikovSpring song, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 11-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 3083ae
  • Date: 11-5-11
  • Title: Vesennyaya pesnya
  • Composer: Bakaleynikov
  • Trans: Spring song
  • Note: (2-23559) B 2437
 • 10

  Composer: Chernyavsky, Work: Derevenskie skripachChernyavskyThe village fiddler, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 11-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 3080ab
  • Date: 11-5-11
  • Title: Derevenskie skripach
  • Composer: Chernyavsky
  • Trans: The village fiddler
  • Note: B 2440 (2-23555)
 • 11

  Work: Ya po berezhu pokhazhivala, Narodnaya pes.I walked on the bank of the river, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 11-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 3081ae
  • Date: 11-5-11
  • Title: Ya po berezhu pokhazhivala, Narodnaya pes.
  • Trans: I walked on the bank of the river
  • Note: B 2440 (2-23556)
 • 12

  Work: Gulyushka-golubok, Narodnaya pesnyaMy little pigeon, Folk song, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 11-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 3079ab
  • Date: 11-5-11
  • Title: Gulyushka-golubok, Narodnaya pesnya
  • Trans: My little pigeon, Folk song
  • Note: B 2441 (2-23557)
 • 13

  Work: Na gorushke kalina, Narodnaya pesnyaThe guelder rose on the mountain, Folk song, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 11-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 3082ab
  • Date: 11-5-11
  • Title: Na gorushke kalina, Narodnaya pesnya
  • Trans: The guelder rose on the mountain, Folk song
  • Note: B 2441 (2-23558)
 • 14

  Work: Khmel ti moy khmelinushka, Svadebnaya pesnyaTipsyness, my tipsyness, Wedding song, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 23-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 16073b
  • Date: 23-10-11
  • Title: Khmel ti moy khmelinushka, Svadebnaya pesnya
  • Trans: Tipsyness, my tipsyness, Wedding song
  • Note: B 2442 (2-23588)
 • 15

  Composer: Privalov, Work: Polyanka, Plyasovaya-pesnyaPrivalovThe glade, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 23-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 16069b
  • Date: 23-10-11
  • Title: Polyanka, Plyasovaya-pesnya
  • Composer: Privalov
  • Trans: The glade
  • Note: B 2442 2-23589)
 • 16

  Work: Kuri ryabi, Svadebnaya pesnya, Kurskoy gubishSpeckled hens, Wedding song, Kursk dialect, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 23-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 16071b
  • Date: 23-10-11
  • Title: Kuri ryabi, Svadebnaya pesnya, Kurskoy gubish
  • Trans: Speckled hens, Wedding song, Kursk dialect
  • Note: B 2443 (2-23605)
 • 17

  Work: a) Tzinya dudka moya; b) Selezen utku zagonyaet, Pesnia) My music pipe; b) The drake chases the duck, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 23-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 16072b
  • Date: 23-10-11
  • Title: a) Tzinya dudka moya; b) Selezen utku zagonyaet, Pesni
  • Trans: a) My music pipe; b) The drake chases the duck
  • Note: (2-23606) B 2443
 • 18

  Work: Komariki muzhki malenkiya, Shutochnaya svadebnaya pesnyaLittle mosquitos and small bugs (2-23631), Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 23-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 16068b
  • Date: 23-10-11
  • Title: Komariki muzhki malenkiya, Shutochnaya svadebnaya pesnya
  • Trans: Little mosquitos and small bugs (2-23631)
  • Note: B 2444
 • 19

  Work: Belolitzi, rumyanitzi vi moy, Shutochnaya pesnyaMy fair-skinned, rosy ones (White faces), Comic song, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 23-10-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 223...
  • Num: 16070b
  • Date: 23-10-11
  • Title: Belolitzi, rumyanitzi vi moy, Shutochnaya pesnya
  • Trans: My fair-skinned, rosy ones (White faces), Comic song
  • Note: B 2444 (2-23632)
 • 20

  Composer: Serpieri, Work: Proshay lyublyu, PesnyaSerpieriFarewell, I love you, Performer: V A SABININ, Date: 22-9-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: V A SABININ
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222520
  • Num: 15871b
  • Date: 22-9-11
  • Title: Proshay lyublyu, Pesnya
  • Composer: Serpieri
  • Trans: Farewell, I love you
  • Note: B 2446