• 1

  Work: Italyanskiy natzionalniy hymnGreetings to Italy, Performer: ORKESTR GRAMMOFON, Date: 21-1-15

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ORKESTR GRAMMOFON
  • CatNum: [220707'?]
  • Num: ak18807e?
  • Date: 21-1-15
  • Title: Italyanskiy natzionalniy hymn
  • Trans: Greetings to Italy
  • Note: B 2435 [220708'?] [Privet Italiy, Marsh]
 • 2

  Composer: Drizo, Work: Naley bokal, Tzyganskiy romansDrizo, Performer: Y S MORFESSI (guitars MAKAROV, DE LAZARI), Date: 8-10-15

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI (guitars MAKAROV, DE LAZARI)
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 222542
  • Num: 19448b
  • Date: 8-10-15
  • Title: Naley bokal, Tzyganskiy romans
  • Composer: Drizo