• 1

  Composer: Glinka, Work: Elegiya, s akk. royal i skripkaGlinkaElegy, with piano & violin, Performer: ADOLFS KAKTINS, Date: -10-30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ADOLFS KAKTINS
  • CatNum: 30-5347
  • Num: BD9147-2▲
  • Date: -10-30
  • Title: Elegiya, s akk. royal i skripka
  • Composer: Glinka
  • Trans: Elegy, with piano & violin
  • Note: EK 61
 • 2

  Composer: Batorin, Work: U Kamina, s akk. royalBatorin, Performer: ADOLFS KAKTINS, Date: -10-30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: ADOLFS KAKTINS
  • CatNum: 30-5348
  • Num: BD9148-1▲
  • Date: -10-30
  • Title: U Kamina, s akk. royal
  • Composer: Batorin
  • Note: EK 61
 • 3

  Composer: Ippolitov-Ivanov, Work: Kavkazskie Eskizi Suita (Caucasian Sketches Suite): 1. In a mountain passIppolitov-Ivanov, Performer: DOL DAUBER'S SALON ORCHESTRA, Date: 17-1-30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: DOL DAUBER'S SALON ORCHESTRA
  • CatNum: 70-949
  • Num: BW3140-▲
  • Date: 17-1-30
  • Title: Kavkazskie Eskizi Suita (Caucasian Sketches Suite): 1. In a mountain pass
  • Composer: Ippolitov-Ivanov
  • Note: EK 64
 • 4

  Composer: Ippolitov-Ivanov, Work: Kavkazskie Eskizi Suita (Caucasian Sketches Suite): 2. In the villageIppolitov-Ivanov, Performer: DOL DAUBER'S SALON ORCHESTRA, Date: 17-1-30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: DOL DAUBER'S SALON ORCHESTRA
  • CatNum: 70-950
  • Num: BW3142-▲
  • Date: 17-1-30
  • Title: Kavkazskie Eskizi Suita (Caucasian Sketches Suite): 2. In the village
  • Composer: Ippolitov-Ivanov
  • Note: nc
 • 5

  Composer: Ippolitov-Ivanov, Work: Kavkazskie Eskizi Suita (Caucasian Sketches Suite): 3. In the mosqueIppolitov-Ivanov, Performer: DOL DAUBER'S SALON ORCHESTRA, Date: 17-1-30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: DOL DAUBER'S SALON ORCHESTRA
  • CatNum: 70-951
  • Num: BW3141-▲
  • Date: 17-1-30
  • Title: Kavkazskie Eskizi Suita (Caucasian Sketches Suite): 3. In the mosque
  • Composer: Ippolitov-Ivanov
  • Note: EK 65
 • 6

  Composer: Ippolitov-Ivanov, Work: Kavkazskie Eskizi Suita (Caucasian Sketches Suite): 4. The Procession of the SardarIppolitov-Ivanov, Performer: DOL DAUBER'S SALON ORCHESTRA, Date: 17-1-30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: DOL DAUBER'S SALON ORCHESTRA
  • CatNum: 70-952
  • Num: BW3143-▲
  • Date: 17-1-30
  • Title: Kavkazskie Eskizi Suita (Caucasian Sketches Suite): 4. The Procession of the Sardar
  • Composer: Ippolitov-Ivanov
  • Note: nc
 • 7

  Work: Pesnya, narodnaya pesnya, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Head: p
  • CatNum: 30-5839
  • Num: BG928-1▲
  • Date: -30
  • Title: Pesnya, narodnaya pesnya
  • Note: EK 81 nc A song, Russian folksong
 • 8

  Work: Na gorushke kalinka, narodnaya pesnya, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Head: p
  • CatNum: 30-5840
  • Num: BG931-1▲
  • Date: -30
  • Title: Na gorushke kalinka, narodnaya pesnya
  • Note: EK 81
 • 9

  Work: Zamelo tebya sniegom rossiya, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Head: p
  • CatNum: 30-5841
  • Num: BG929-1▲
  • Date: -30
  • Title: Zamelo tebya sniegom rossiya
  • Note: EK 82 [cancelled 26/1/32]
 • 10

  Work: Sobiraites poskovey star e mlad, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Head: p
  • CatNum: 30-5482
  • Num: BG930-1▲
  • Date: -30
  • Title: Sobiraites poskovey star e mlad
  • Note: EK 82
 • 11

  Work: Vo piru bila, russkaya narodnaya pesnyaI've been at a party, Russian folk song, Performer: N V PLEVITZKAYA, BALALAIKA ORCH, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA, BALALAIKA ORCH
  • Conductor: GEORGIYA CHERNOYAROV
  • CatNum: 30-5843
  • Num: BG1000-2▲
  • Date: -30
  • Title: Vo piru bila, russkaya narodnaya pesnya
  • Trans: I've been at a party, Russian folk song
  • Note: EK 83
 • 12

  Work: Svetit mesyatz, russkaya narodnaya pesnyaThe moon shines, Russian folksong, Performer: N V PLEVITZKAYA, BALALAIKA ORCH, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA, BALALAIKA ORCH
  • Conductor: GEORGIYA CHERNOYAROV
  • CatNum: 30-5844
  • Num: BG1001-1▲
  • Date: -30
  • Title: Svetit mesyatz, russkaya narodnaya pesnya
  • Trans: The moon shines, Russian folksong
  • Note: EK 83
 • 13

  Composer: Russkiy Voenniy Marsh L-Gv Egerskago Polka, Work: Egerskiy marshRusskiy voenniy marsh L-Gv Egerskago polkaRegimental March of the Egersky Life Guards Regiment, Performer: MILITARY BAND, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MILITARY BAND
  • Conductor: A A PUSTSHIN
  • CatNum: 30-5845
  • Num: BK3069-2▲
  • Date: -30
  • Title: Egerskiy marsh
  • Composer: Russkiy voenniy marsh L-Gv Egerskago polka
  • Trans: Regimental March of the Egersky Life Guards Regiment
  • Note: EK 84
 • 14

  Work: Preobrazhensky marsh (Russkiy vstrechno voenniy marsh L-Gv Preobrazhenskiy polkaRegimental March of the Preobrazhensky Life Guards Regiment, Performer: MILITARY BAND, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MILITARY BAND
  • Conductor: A A PUSTSHIN
  • CatNum: 30-5846
  • Num: BK3072-1▲
  • Date: -30
  • Title: Preobrazhensky marsh (Russkiy vstrechno voenniy marsh L-Gv Preobrazhenskiy polka
  • Trans: Regimental March of the Preobrazhensky Life Guards Regiment
  • Note: EK 84
 • 15

  Work: Bublichki, russkiy fokstrot, solo BRYUCKHOVETZKY, Performer: BALALAIKA ORCHESTRA, MARNIY CHORUS, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: BALALAIKA ORCHESTRA, MARNIY CHORUS
  • Conductor: CZERNOJAROFF
  • CatNum: 30-5847
  • Num: BG1073-1▲
  • Date: -30
  • Title: Bublichki, russkiy fokstrot, solo BRYUCKHOVETZKY
  • Note: EK 85
 • 16

  Work: Kirpichiki, russkaya bitovaya pesnya, solo DANILEVSKY, Performer: BALALAIKA ORCHESTRA, MARNIY CHORUS, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: BALALAIKA ORCHESTRA, MARNIY CHORUS
  • Conductor: CZERNOJAROFF
  • CatNum: 30-5848
  • Num: BG1074-2▲
  • Date: -30
  • Title: Kirpichiki, russkaya bitovaya pesnya, solo DANILEVSKY
  • Note: EK 85
 • 17

  Composer: G Chernoyarov, Work: Ukrainskoe-arrangirovkaG ChernoyarovUkrainian tunes, Performer: BALALAIKA ORCHESTRA, MARNIY CHORUS, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: BALALAIKA ORCHESTRA, MARNIY CHORUS
  • Conductor: CZERNOJAROFF
  • CatNum: 30-5849
  • Num: BG1075-3▲
  • Date: -30
  • Title: Ukrainskoe-arrangirovka
  • Composer: G Chernoyarov
  • Trans: Ukrainian tunes
  • Note: EK 86
 • 18

  Work: Karmanchiki, shansonetka, solo MARMIZHE, Performer: BALALAIKA ORCHESTRA, MARNIY CHORUS, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: BALALAIKA ORCHESTRA, MARNIY CHORUS
  • Conductor: CZERNOJAROFF
  • CatNum: 30-5850
  • Num: BG1076-1▲
  • Date: -30
  • Title: Karmanchiki, shansonetka, solo MARMIZHE
  • Note: EK 86
 • 19

  Work: Kupetz, valsThe merchant, Waltz, Performer: MILITARY BAND, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MILITARY BAND
  • Conductor: A A PUSTSHIN
  • CatNum: 30-8403
  • Num: BK3067-2▲
  • Date: -30
  • Title: Kupetz, vals
  • Trans: The merchant, Waltz
  • Note: EK 87
 • 20

  Composer: Becker, Work: Lesnaya skazka, valsBeckerThe tale of the forest, Waltz, Performer: MILITARY BAND, Date: -30

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MILITARY BAND
  • Conductor: A A PUSTSHIN
  • CatNum: 30-5851
  • Num: BK3070-1▲
  • Date: -30
  • Title: Lesnaya skazka, vals
  • Composer: Becker
  • Trans: The tale of the forest, Waltz
  • Note: EK 88