• 1

  Composer: T Y Abakov, Work: Pobeda, MarschT Y Abakov[Victory, March], Performer: HARMONIE ORCHESTER, Date: 15-6-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: HARMONIE ORCHESTER
  • CatNum: X-2-60752
  • Num: 15437
  • Date: 15-6-11
  • Title: Pobeda, Marsch
  • Composer: T Y Abakov
  • Trans: [Victory, March]
  • Note: [for Russia]
 • 2

  Composer: T Y Abakov, Work: Bal v razgare, valsT Y Abakov[At the height of the ball], Performer: HARMONIE ORCHESTER, Date: 15-6-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: HARMONIE ORCHESTER
  • CatNum: X-2-60624
  • Num: 15441
  • Date: 15-6-11
  • Title: Bal v razgare, vals
  • Composer: T Y Abakov
  • Trans: [At the height of the ball]
  • Note: [for Russia]
 • 3

  Composer: T Y Abakov, Work: Schastliviya minuti, valsT Y Abakov[Happy moments, Waltz, Performer: HARMONIE ORCHESTER, Date: 15-6-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: HARMONIE ORCHESTER
  • CatNum: X-2-60625
  • Num: 15442
  • Date: 15-6-11
  • Title: Schastliviya minuti, vals
  • Composer: T Y Abakov
  • Trans: [Happy moments, Waltz
  • Note: [for Russia]
 • 4

  Composer: T Y Abakov, Work: Zvuki s Dalnyago Vostoka, valsT Y Abakov[Sounds from the Far East, Waltz, Performer: HARMONIE ORCHESTER, Date: 15-6-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: HARMONIE ORCHESTER
  • CatNum: X-2-60638
  • Num: 15443
  • Date: 15-6-11
  • Title: Zvuki s Dalnyago Vostoka, vals
  • Composer: T Y Abakov
  • Trans: [Sounds from the Far East, Waltz
  • Note: [for Russia]
 • 5

  Composer: T Y Abakov, Work: Zhguchaya bryunetka, polkaT Y Abakov[Red-hot brunette, Polka], Performer: HARMONIE ORCHESTER, Date: 15-6-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: HARMONIE ORCHESTER
  • CatNum: X-2-60637
  • Num: 15444
  • Date: 15-6-11
  • Title: Zhguchaya bryunetka, polka
  • Composer: T Y Abakov
  • Trans: [Red-hot brunette, Polka]
  • Note: [for Russia]
 • 6

  Composer: T Y Abakov, Work: Zigzagi, polkaT Y Abakov[Zig-Zag Polka], Performer: HARMONIE ORCHESTER, Date: 15-6-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: HARMONIE ORCHESTER
  • CatNum: X-2-60711
  • Num: 15445
  • Date: 15-6-11
  • Title: Zigzagi, polka
  • Composer: T Y Abakov
  • Trans: [Zig-Zag Polka]
  • Note: [for Russia]