• 1

    Composer: VAINBERG, Moisse (b. 1919), Work: Moldavian Rhapsody, Op. 47 vln. & pf., Performer: D. Oistrakh & M. Vainberg # CEd.CE 3002(Mozart, Vladigerov) (Shostakovich, Prokofiev, etc. in # Csm.CRLPX 011)

    Catalogue: Werm

    • Other Data: D. Oistrakh & M. Vainberg # CEd.CE 3002(Mozart, Vladigerov) (Shostakovich, Prokofiev, etc. in # Csm.CRLPX 011)
    • Page: 482
    • Volume: WERM - Third Supplement