• 1

  Composer: Arensky, Work: Ya ne skasal tebe, tzyganskiy romansArensky[I did not tell you, Gipsy romance], Performer: A ARKHIPOVA [Summary gives Karpov Choir], Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A ARKHIPOVA [Summary gives Karpov Choir]
  • Num: 16054
  • Date: 20-10-11
  • Title: Ya ne skasal tebe, tzyganskiy romans
  • Composer: Arensky
  • Trans: [I did not tell you, Gipsy romance]