• 1

  Composer: Rimsky-Korsakov, Work: Pskovityanka: Raskukuisya ty, kukushkaRimsky-Korsakov[The Maid of Pskov: Song of Mikhail Tuga], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 10-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Num: 16240
  • Date: 10-11-11
  • Title: Pskovityanka: Raskukuisya ty, kukushka
  • Composer: Rimsky-Korsakov
  • Trans: [The Maid of Pskov: Song of Mikhail Tuga]
 • 2

  Composer: Rimsky-Korsakov, Work: Pskovityanka: Raskukuisya ti, kukushkaRimsky-Korsakov[The Maid of Pskov: Song of Mikhail Tuchi], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 28-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Num: 16318
  • Date: 28-3-12
  • Title: Pskovityanka: Raskukuisya ti, kukushka
  • Composer: Rimsky-Korsakov
  • Trans: [The Maid of Pskov: Song of Mikhail Tuchi]
 • 3

  Composer: Dargomyzhsky, Work: Ty khoroshenkaya, romansDargomyzhsky[You are beautiful, Romance], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 28-3-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • CatNum: 4-22403
  • Num: 16319
  • Date: 28-3-12
  • Title: Ty khoroshenkaya, romans
  • Composer: Dargomyzhsky
  • Trans: [You are beautiful, Romance]
 • 4

  Composer: Ayista, Work: Ditya! bud ya tzaremAyista[Child, if I were Tzar], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 4-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Num: 16376
  • Date: 4-4-12
  • Title: Ditya! bud ya tzarem
  • Composer: Ayista
  • Trans: [Child, if I were Tzar]
 • 5

  Composer: Chaikovsky, Work: Sred shumnogo bala Op 38 No 3Chaikovsky[At the ball], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 4-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Num: 16377
  • Date: 4-4-12
  • Title: Sred shumnogo bala Op 38 No 3
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: [At the ball]
 • 6

  Composer: Borodin, Work: Knyaz Igor: Ariya Vladimira Igorevicha, A2 - Medlenno den ugasalBorodin[Prince Igor: Daylight was slowly fading], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 9-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Head: o
  • CatNum: 4-22467
  • Num: 16748
  • Date: 9-10-12
  • Title: Knyaz Igor: Ariya Vladimira Igorevicha, A2 - Medlenno den ugasal
  • Composer: Borodin
  • Trans: [Prince Igor: Daylight was slowly fading]
 • 7

  Composer: Rakhmaninov, Work: Kak mne bolno, romans Op 21 No 12Rakhmaninov[How painful (Sorrow in spring), Romance], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 14-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Num: 16806
  • Date: 14-10-12
  • Title: Kak mne bolno, romans Op 21 No 12
  • Composer: Rakhmaninov
  • Trans: [How painful (Sorrow in spring), Romance]
 • 8

  Composer: Rakhmaninov, Work: Kak mne bolno, romans Op 21 No 12Rakhmaninov[How painful (Sorrow in spring), Romance], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 14-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • CatNum: 4-22445
  • Num: 16806 ½
  • Date: 14-10-12
  • Title: Kak mne bolno, romans Op 21 No 12
  • Composer: Rakhmaninov
  • Trans: [How painful (Sorrow in spring), Romance]
 • 9

  Composer: Rakhmaninov, Work: Kak mne bolno, romans Op 21 No 12Rakhmaninov[How painful (Sorrow in spring), Romance], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 15-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Num: 16806 ¾
  • Date: 15-10-12
  • Title: Kak mne bolno, romans Op 21 No 12
  • Composer: Rakhmaninov
  • Trans: [How painful (Sorrow in spring), Romance]
 • 10

  Composer: Ayista, Work: Ditya! bud ya tzaremAyista[Child, if I were Tzar], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 14-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Num: 16807
  • Date: 14-10-12
  • Title: Ditya! bud ya tzarem
  • Composer: Ayista
  • Trans: [Child, if I were Tzar]
 • 11

  Composer: Chaikovsky, Work: Prostye slova, romans Op 60 No 5Chaikovsky[Simple words, Romance], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 14-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Num: 16808
  • Date: 14-10-12
  • Title: Prostye slova, romans Op 60 No 5
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: [Simple words, Romance]
 • 12

  Composer: Chaikovsky, Work: Prostye slova, romans Op 60 No 5Chaikovsky[Simple words, Romance], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 15-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • CatNum: 4-22446
  • Num: 16808 ½
  • Date: 15-10-12
  • Title: Prostye slova, romans Op 60 No 5
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: [Simple words, Romance]
 • 13

  Composer: Chaikovsky, Work: Sred shumnago bala Op 38 No 3Chaikovsky[At the ball], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 14-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Num: 16809
  • Date: 14-10-12
  • Title: Sred shumnago bala Op 38 No 3
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: [At the ball]
 • 14

  Composer: Chaikovsky, Work: Sred shumnago bala Op 38 No 3Chaikovsky[At the ball], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 15-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • CatNum: 4-22432
  • Num: 16809 ½
  • Date: 15-10-12
  • Title: Sred shumnago bala Op 38 No 3
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: [At the ball]
 • 15

  Composer: Rimsky-Korsakov, Work: Pskovityanka: Pesnya Mikhaila Tuchi - Goy sudari - Pskovichi, sobiraytes Rimsky-Korsakov X-2-62411[The Maid of Pskov: Mikhail Tucha's song - Men of Pskov, assemble!], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 16-12-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • CatNum: 4-22648
  • Num: 17128
  • Date: 16-12-12
  • Title: Pskovityanka: Pesnya Mikhaila Tuchi - Goy sudari - Pskovichi, sobiraytes
  • Composer: Rimsky-Korsakov
  • Title: X-2-62411
  • Trans: [The Maid of Pskov: Mikhail Tucha's song - Men of Pskov, assemble!]
 • 16

  Composer: Glinka, Work: Kak sladko s toboy mne bytGlinka[How sweet to be with you], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 30-3-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Head: p
  • CatNum: 4-22487
  • Num: 17357
  • Date: 30-3-13
  • Title: Kak sladko s toboy mne byt
  • Composer: Glinka
  • Trans: [How sweet to be with you]
 • 17

  Composer: Gurilev, Work: Razluka (Na zare tumannoy yunosti), romansGurilev[Parting (In the dawn of my misty youth), Romance], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 30-3-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Head: p
  • CatNum: 4-22488
  • Num: 17358
  • Date: 30-3-13
  • Title: Razluka (Na zare tumannoy yunosti), romans
  • Composer: Gurilev
  • Trans: [Parting (In the dawn of my misty youth), Romance]
 • 18

  Composer: Dargomyzhsky, Work: I skuchno i grustnoDargomyzhsky[Both lonely and sad], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 30-3-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Head: p
  • CatNum: 4-22602
  • Num: 17359
  • Date: 30-3-13
  • Title: I skuchno i grustno
  • Composer: Dargomyzhsky
  • Trans: [Both lonely and sad]
 • 19

  Composer: Wagner, Work: Moryak Skitaletz: Pesnya Matrosa, A1Wagner[Der fliegende Holländer: Sailor’s song (Mit Gewitter und Sturm)], Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 2-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Head: o
  • CatNum: 4-22647
  • Num: 17392
  • Date: 2-4-13
  • Title: Moryak Skitaletz: Pesnya Matrosa, A1
  • Composer: Wagner
  • Trans: [Der fliegende Holländer: Sailor’s song (Mit Gewitter und Sturm)]
 • 20

  Composer: Chaikovsky, Work: Noch Op 60 No 8 Chaikovsky, Performer: A D ALEXANDROVICH, Date: 16-12-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH
  • Head: p
  • Num: 2720c
  • Date: 16-12-12
  • Title: Noch Op 60 No 8
  • Composer: Chaikovsky
  • Note: [Night]