• 1

  Composer: Koshevsky, Work: Banalno, originalno, kupletyKoshevsky[The banal and the original, Couplets], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 30-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62694
  • Num: 14698
  • Date: 30-8-10
  • Title: Banalno, originalno, kuplety
  • Composer: Koshevsky
  • Trans: [The banal and the original, Couplets]
 • 2

  Composer: Holländer, Work: Maksimisty: Obaldet mozhno, kupletyHolländer[The Maximists], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 30-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62695
  • Num: 14699
  • Date: 30-8-10
  • Title: Maksimisty: Obaldet mozhno, kuplety
  • Composer: Holländer
  • Trans: [The Maximists]
 • 3

  Composer: Reinhardt, Work: Karlsbadskaya Feya: S odnoy storony - s drugoy storony, kupletyReinhardt[The Carlsbad Fairy (Die Sprudelfee)], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 30-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62696
  • Num: 14700
  • Date: 30-8-10
  • Title: Karlsbadskaya Feya: S odnoy storony - s drugoy storony, kuplety
  • Composer: Reinhardt
  • Trans: [The Carlsbad Fairy (Die Sprudelfee)]
 • 4

  Composer: Lehár, Work: Veselaya Vdova: KupletyLehár[Die lustige Witwe: Couplets], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 30-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62697
  • Num: 14701
  • Date: 30-8-10
  • Title: Veselaya Vdova: Kuplety
  • Composer: Lehár
  • Trans: [Die lustige Witwe: Couplets]
 • 5

  Work: Miss Paragvay: Kakoy skandal, kuplety[Miss Paraguay: What scandal! Couplets], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 30-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62698
  • Num: 14702
  • Date: 30-8-10
  • Title: Miss Paragvay: Kakoy skandal, kuplety
  • Trans: [Miss Paraguay: What scandal! Couplets]
 • 6

  Composer: Platonov, Work: Po-yaponski i po-russki, kupletyPlatonov[In Japanese and in Russian, Couplets], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 30-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62699
  • Num: 14703
  • Date: 30-8-10
  • Title: Po-yaponski i po-russki, kuplety
  • Composer: Platonov
  • Trans: [In Japanese and in Russian, Couplets]
 • 7

  Composer: Sidney Jones, Work: Geysha: Kit-Kit-KitaySidney Jones[The Geisha: Chin-Chin-Chinaman], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 30-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62700
  • Num: 14704
  • Date: 30-8-10
  • Title: Geysha: Kit-Kit-Kitay
  • Composer: Sidney Jones
  • Trans: [The Geisha: Chin-Chin-Chinaman]
 • 8

  Composer: Johann Strauss, Work: Tzyganskiy Baron: Ariya Svinskago Knyazya ZupanaJohann Strauss[Der Zigeunerbaron: Aria of the Swinish Prince Zupa], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 30-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62701
  • Num: 14705
  • Date: 30-8-10
  • Title: Tzyganskiy Baron: Ariya Svinskago Knyazya Zupana
  • Composer: Johann Strauss
  • Trans: [Der Zigeunerbaron: Aria of the Swinish Prince Zupa]
 • 9

  Composer: Dekker/Shenk, Work: Khadzhi-Murat: Kuplety Gulum-DzhanDekker/Shenk[Hadji-Murat: Couplets of Gulum-Dzhan], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 31-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62702
  • Num: 14712
  • Date: 31-8-10
  • Title: Khadzhi-Murat: Kuplety Gulum-Dzhan
  • Composer: Dekker/Shenk
  • Trans: [Hadji-Murat: Couplets of Gulum-Dzhan]
 • 10

  Composer: Von Suppé, Work: Bokkachchio: Ne moya v tom vina, Kupletyvon Suppé[Boccaccio], Performer: A D KOSHEVSKY (comic), Date: 31-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D KOSHEVSKY (comic)
  • CatNum: X-2-62703
  • Num: 14713
  • Date: 31-8-10
  • Title: Bokkachchio: Ne moya v tom vina, Kuplety
  • Composer: von Suppé
  • Trans: [Boccaccio]