• 1

  Composer: Shevchenko, Work: a) Iz Kobzarya, Monolog Shevchenko; b) Ivan Gus, Monolog iz poemyShevchenko[a) The Kobza-player, Monologue from the collection of poems; b) Ivan Gus, Monologue from the poem], Performer: I A DELUSOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I A DELUSOV
  • CatNum: 21459
  • Num: 16183
  • Date: 1-11-11
  • Title: a) Iz Kobzarya, Monolog
  • Composer: Shevchenko
  • Title: ; b) Ivan Gus, Monolog iz poemy
  • Composer: Shevchenko
  • Trans: [a) The Kobza-player, Monologue from the collection of poems; b) Ivan Gus, Monologue from the poem]
 • 2

  Composer: Belusov, Work: Iz bodrykh pesen, stikhotvorenieBelusov[From cheerful songs, Poem], Performer: I A DELUSOV, Date: 1-11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I A DELUSOV
  • CatNum: 21460
  • Num: 16184
  • Date: 1-11-11
  • Title: Iz bodrykh pesen, stikhotvorenie
  • Composer: Belusov
  • Trans: [From cheerful songs, Poem]