• 1

  Work: Slishish, kak shumyat derevya, romans, Performer: I F FILIPPOV (bass)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: I F FILIPPOV (bass)
  • CatNum: 561
  • Num: X-62620
  • Title: Slishish, kak shumyat derevya, romans
 • 2

  Composer: Verdi, Work: Don-Karlos: Ariya Korolya Filippa, A4VerdiDon Carlos: (Ella giammai m’amo), Performer: I F FILIPPOV (bass)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: I F FILIPPOV (bass)
  • CatNum: 708
  • Num: X-62494
  • Title: Don-Karlos: Ariya Korolya Filippa, A4
  • Composer: Verdi
  • Trans: Don Carlos: (Ella giammai m’amo)
  • Note: G
 • 3

  Composer: Bakhmetev, Work: Boroda-l moya borodushka, romansBakhmetevMy beard, o my beard, Performer: I F FILIPPOV (bass)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: I F FILIPPOV (bass)
  • CatNum: 709
  • Title: Boroda-l moya borodushka, romans
  • Composer: Bakhmetev
  • Trans: My beard, o my beard
  • Note: G
 • 4

  Composer: Kochetov, Work: Uzh noch lozhitsya na polya, romansKochetov, Performer: I F FILIPPOV (bass)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: I F FILIPPOV (bass)
  • CatNum: 710
  • Title: Uzh noch lozhitsya na polya, romans
  • Composer: Kochetov
  • Note: G
 • 5

  Composer: Glinka, Work: Nochnoy smotr GlinkaThe Midnight Review, Performer: I F FILIPPOV (bass)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: I F FILIPPOV (bass)
  • CatNum: 711
  • Num: X-62568
  • Title: Nochnoy smotr
  • Composer: Glinka
  • Trans: The Midnight Review
 • 6

  Composer: Grechaninov, Work: Nochnie golosa, romansGrechaninovVoice of the night, Romance, Performer: I F FILIPPOV (bass)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: I F FILIPPOV (bass)
  • CatNum: 712
  • Num: X-62495
  • Title: Nochnie golosa, romans
  • Composer: Grechaninov
  • Trans: Voice of the night, Romance
  • Note: G
 • 7

  Composer: Chaikovsky, Work: Kol lyubit Chaikovsky, Performer: I F FILIPPOV (bass)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: I F FILIPPOV (bass)
  • CatNum: 1027
  • Title: Kol lyubit
  • Composer: Chaikovsky