• 1

  Work: Malorissiskaya plyaska[Ukrainian plyaska dance], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29117
  • Num: 17480
  • Date: 15-4-13
  • Title: Malorissiskaya plyaska
  • Trans: [Ukrainian plyaska dance]
  • Note: P96
 • 2

  Work: Mechti, vals[Dreams, Waltz], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: X-3-69105
  • Num: 17481
  • Date: 15-4-13
  • Title: Mechti, vals
  • Trans: [Dreams, Waltz]
 • 3

  Work: Nastasiya, russkiya pesnya[Nastasia, Russian song], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29143
  • Num: 17482
  • Date: 15-4-13
  • Title: Nastasiya, russkiya pesnya
  • Trans: [Nastasia, Russian song]
  • Note: P176
 • 4

  Work: V golove moey mozg izsikhaet, russkaya pesnya, Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29135'
  • Num: 17483
  • Date: 15-4-13
  • Title: V golove moey mozg izsikhaet, russkaya pesnya
  • Note: P155
 • 5

  Work: Pchelka, polka[The bee, Polka], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29133'
  • Num: 17484
  • Date: 15-4-13
  • Title: Pchelka, polka
  • Trans: [The bee, Polka]
  • Note: P154
 • 6

  Work: Tzyganka, vals[The gipsy girl, Waltz], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29115
  • Num: 17485
  • Date: 15-4-13
  • Title: Tzyganka, vals
  • Trans: [The gipsy girl, Waltz]
  • Note: P95
 • 7

  Work: Stenka Razin i knazhnya[Stenka Razin and the PrincessThe victim, Waltz], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29144
  • Num: 17486
  • Date: 15-4-13
  • Title: Stenka Razin i knazhnya
  • Trans: [Stenka Razin and the PrincessThe victim, Waltz]
  • Note: P176
 • 8

  Work: Lyubov Marusya, narodnaya pesnya[The love of Marusya, Folk song], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29119'
  • Num: 17487
  • Date: 15-4-13
  • Title: Lyubov Marusya, narodnaya pesnya
  • Trans: [The love of Marusya, Folk song]
  • Note: P97
 • 9

  Work: Marusya otravilas, narodnaya pesnya[Marusya poisoned herself, Folk song], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29120'
  • Num: 17488
  • Date: 15-4-13
  • Title: Marusya otravilas, narodnaya pesnya
  • Trans: [Marusya poisoned herself, Folk song]
  • Note: P97
 • 10

  Work: Svabidniy malchik, narodnaya pesnya[A bay, Folk song], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29121'
  • Num: 17489
  • Date: 15-4-13
  • Title: Svabidniy malchik, narodnaya pesnya
  • Trans: [A bay, Folk song]
  • Note: P98
 • 11

  Work: Okrasil mesyatz bogryaptza, russkaya pesnya[The moon is red, Russian song], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29136'
  • Num: 17490
  • Date: 15-4-13
  • Title: Okrasil mesyatz bogryaptza, russkaya pesnya
  • Trans: [The moon is red, Russian song]
  • Note: P155
 • 12

  Work: Barinya, russk. plyasavit[The Lady], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29131'
  • Num: 17491
  • Date: 15-4-13
  • Title: Barinya, russk. plyasavit
  • Trans: [The Lady]
  • Note: P153
 • 13

  Work: Minuta goresti nastala, narodnaya pesnya[A very difficult moment, Folk song], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29122'
  • Num: 17492
  • Date: 15-4-13
  • Title: Minuta goresti nastala, narodnaya pesnya
  • Trans: [A very difficult moment, Folk song]
  • Note: P98
 • 14

  Work: Popurri iz russkikh pesen[Potpourri of Russian songs], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29145
  • Num: 17493
  • Date: 15-4-13
  • Title: Popurri iz russkikh pesen
  • Trans: [Potpourri of Russian songs]
  • Note: P177
 • 15

  Work: Matlot, matrosskiy tanetz[The matelot, Sailors' dance], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29132'
  • Num: 17494
  • Date: 15-4-13
  • Title: Matlot, matrosskiy tanetz
  • Trans: [The matelot, Sailors' dance]
  • Note: P153
 • 16

  Composer: Chernetzky, Work: Dni nashey zhizni, marshChernetzky[The days of our life, March], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: X-3-69106
  • Num: 17495
  • Date: 15-4-13
  • Title: Dni nashey zhizni, marsh
  • Composer: Chernetzky
  • Trans: [The days of our life, March]
 • 17

  Work: Upoenie, vals[Extasy, Waltz], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29116
  • Num: 17496
  • Date: 15-4-13
  • Title: Upoenie, vals
  • Trans: [Extasy, Waltz]
  • Note: P95
 • 18

  Work: Laskoviy vzor, polka[An affectionate look, Polka], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29134'
  • Num: 17497
  • Date: 15-4-13
  • Title: Laskoviy vzor, polka
  • Trans: [An affectionate look, Polka]
  • Note: P154
 • 19

  Work: Smekh, polka s smekhom[Laughter, Polka with laughing], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29146
  • Num: 17498
  • Date: 15-4-13
  • Title: Smekh, polka s smekhom
  • Trans: [Laughter, Polka with laughing]
  • Note: P177
 • 20

  Work: Kamarinskaya, plyasovaya[Russian dances], Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA, Date: 15-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: G BRUEV (harmonica solo), ORKESTR HARMONIYA
  • Conductor: I I SOLOVEV
  • CatNum: 29118'
  • Num: 17499
  • Date: 15-4-13
  • Title: Kamarinskaya, plyasovaya
  • Trans: [Russian dances]
  • Note: P96