• 1

  Work: Mnogoletie[Wishes for a long life], Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: (X-2-62544)
  • Num: 14656
  • Date: 24-8-10
  • Title: Mnogoletie
  • Trans: [Wishes for a long life]
  • Note: 4-22207 B2450
 • 2

  Work: Thrice holy, Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: (X-2-62545)
  • Num: 14657
  • Date: 24-8-10
  • Title: Thrice holy
  • Note: 4-22236 222504 B2468.
 • 3

  Composer: Lvov, Work: Krest nachertav, IrmosiLvov, Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 2-24794
  • Num: 14658
  • Date: 24-8-10
  • Title: Krest nachertav, Irmosi
  • Composer: Lvov
  • Note: 2-24794 X-2-64884
 • 4

  Work: I vsekh i vsya[All and everything], Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22237
  • Num: 14659
  • Date: 24-8-10
  • Title: I vsekh i vsya
  • Trans: [All and everything]
  • Note: 222505 B2468
 • 5

  Work: Nyne otpushaeshi Sokolov, solo I F KOVALEVSKY[Now let Thy servant depart in peace, Prayer], Performer: DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-2-64777
  • Num: 14660
  • Date: 24-8-10
  • Title: Nyne otpushaeshi
  • Trans: Sokolov
  • Title: , solo I F KOVALEVSKY
  • Trans: [Now let Thy servant depart in peace, Prayer]
 • 6

  Work: Sugubaya ekteniya[The Orthodox Liturgy], Performer: DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22208
  • Num: 14661
  • Date: 24-8-10
  • Title: Sugubaya ekteniya
  • Trans: [The Orthodox Liturgy]
  • Note: B2451
 • 7

  Work: Eternal memory, Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: (X-2-62546)
  • Num: 14662
  • Date: 24-8-10
  • Title: Eternal memory
 • 8

  Composer: S Degtyarev, Work: Svete tikhi S Degtyarev, solo A I YUKHOVA[Peaceful world], Performer: DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-2-64753
  • Num: 14663
  • Date: 24-8-10
  • Title: Svete tikhi
  • Composer: S Degtyarev
  • Title: , solo A I YUKHOVA
  • Trans: [Peaceful world]
  • Note: 2-24793 X-2-64883
 • 9

  Composer: S Degtyare, Work: Otche nash (C moll) S Degtyare, duet A V BELYANIN i A I YUKHOVA[Our Father], Performer: DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-2-64752
  • Num: 14664
  • Date: 24-8-10
  • Title: Otche nash (C moll)
  • Composer: S Degtyare
  • Title: , duet A V BELYANIN i A I YUKHOVA
  • Trans: [Our Father]
  • Note: 2-24795
 • 10

  Work: Bless my soul, Performer: DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • Num: 14665
  • Date: 24-8-10
  • Title: Bless my soul
 • 11

  Work: Paremeya (iz Vsenoshchnoy)[Vespers], Performer: A I ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22209
  • Num: 14666
  • Date: 24-8-10
  • Title: Paremeya (iz Vsenoshchnoy)
  • Trans: [Vespers]
  • Note: B2452
 • 12

  Work: Paremeya (iz Vsenoshchnoy)[Vespers], Performer: A I ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR, Date: 24-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, DUKHOVNIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 4-22209X
  • Num: 1466 ½
  • Date: 24-8-10
  • Title: Paremeya (iz Vsenoshchnoy)
  • Trans: [Vespers]
 • 13

  Composer: Navrotzky, Work: Utyos na Volge, 1-ya chastNavrotzky[There's a cliff by the Volga, part 1], Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR), Date: 2-9-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR)
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-3-64579
  • Num: 14736
  • Date: 2-9-10
  • Title: Utyos na Volge, 1-ya chast
  • Composer: Navrotzky
  • Trans: [There's a cliff by the Volga, part 1]
 • 14

  Composer: Navrotzky, Work: Utyos na Volge, 2-ya chastNavrotzky[There's a cliff by the Volga, part 2], Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR), Date: 2-9-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR)
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-3-64580
  • Num: 14737
  • Date: 2-9-10
  • Title: Utyos na Volge, 2-ya chast
  • Composer: Navrotzky
  • Trans: [There's a cliff by the Volga, part 2]
 • 15

  Work: Chto mne zhit i tuzhit, romans Varlamov, solo A I YUKHOVA[Why should I live and grieve? Romance], Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR), Date: 2-9-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR)
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-63973
  • Num: 14738
  • Date: 2-9-10
  • Title: Chto mne zhit i tuzhit, romans
  • Trans: Varlamov
  • Title: , solo A I YUKHOVA
  • Trans: [Why should I live and grieve? Romance]
 • 16

  Composer: Kolesnikov Arr Y Prigozhy, Work: Ukazhi mne takuyu obitel'Kolesnikov arr Y Prigozhy[Show me such an abode], Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR), Date: 2-9-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR)
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-3-64581
  • Num: 14739
  • Date: 2-9-10
  • Title: Ukazhi mne takuyu obitel'
  • Composer: Kolesnikov arr Y Prigozhy
  • Trans: [Show me such an abode]
 • 17

  Composer: Vorotnikov, Work: Akh, na chto-b ogorod gorodit, Pesnya Vorotnikov, solo A T SAMBUROV[Why should I put a hedge round the orchard? Song], Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR), Date: 2-9-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR)
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-3-64597
  • Num: 14740
  • Date: 2-9-10
  • Title: Akh, na chto-b ogorod gorodit, Pesnya
  • Composer: Vorotnikov
  • Title: , solo A T SAMBUROV
  • Trans: [Why should I put a hedge round the orchard? Song]
 • 18

  Composer: Varlamov, Work: Akh, ty vremya, vremyachko Varlamov, solo A I YUKHOVA[Oh Time, my little friend], Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR), Date: 2-9-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR (SVETSKIY KHOR)
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-63995
  • Num: 14741
  • Date: 2-9-10
  • Title: Akh, ty vremya, vremyachko
  • Composer: Varlamov
  • Title: , solo A I YUKHOVA
  • Trans: [Oh Time, my little friend]
 • 19

  Composer: Shatrov, Work: Na sopkakh Manchzhuriy (Tikho vokrug i veter travu ne kolishet), ValsShatrov[On the hills of Manchuria, Waltz], Performer: SVETSKIY KHOR, Date: 8-2-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: SVETSKIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: X-3-64606
  • Num: 15339
  • Date: 8-2-11
  • Title: Na sopkakh Manchzhuriy (Tikho vokrug i veter travu ne kolishet), Vals
  • Composer: Shatrov
  • Trans: [On the hills of Manchuria, Waltz]
 • 20

  Composer: Grechaninov, Work: Za rechenkoy yar khmel, Op 4 No 3Grechaninov[Beyond the river], Performer: SVETSKIY KHOR, Date: 8-2-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: SVETSKIY KHOR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 3-24704
  • Num: 15340
  • Date: 8-2-11
  • Title: Za rechenkoy yar khmel, Op 4 No 3
  • Composer: Grechaninov
  • Trans: [Beyond the river]