• 1

  Composer: Rudenkov, Work: Koroli vozdukha ra soRudenkov, Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19491
  • Date: 16-10-15
  • Title: Koroli vozdukha ra so
  • Composer: Rudenkov
 • 2

  Composer: Rudenkov, Work: Shkola tantzev Solomon PlyaraRudenkov[Soloman Plyara’s School for Dancing], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19492
  • Date: 16-10-15
  • Title: Shkola tantzev Solomon Plyara
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [Soloman Plyara’s School for Dancing]
 • 3

  Composer: Rudenkov, Work: Kalibamnaya pesnya Funya ilageshRudenkov, Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19493
  • Date: 16-10-15
  • Title: Kalibamnaya pesnya Funya ilagesh
  • Composer: Rudenkov
 • 4

  Composer: Rudenkov, Work: Tango u Solomon PlyaraRudenkov[Tango with Solomon Plyara], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19494
  • Date: 16-10-15
  • Title: Tango u Solomon Plyara
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [Tango with Solomon Plyara]
 • 5

  Composer: Rudenkov, Work: Kavarniy Mefistofele op v Chudniystviy, pt 1Rudenkov, Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19495
  • Date: 16-10-15
  • Title: Kavarniy Mefistofele op v Chudniystviy, pt 1
  • Composer: Rudenkov
 • 6

  Composer: Rudenkov, Work: Kavarniy Mefistofele op v Chudniystviy, pt 2Rudenkov, Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19496
  • Date: 16-10-15
  • Title: Kavarniy Mefistofele op v Chudniystviy, pt 2
  • Composer: Rudenkov
 • 7

  Composer: Rudenkov, Work: Priziv novabrantzevRudenkov, Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19497
  • Date: 16-10-15
  • Title: Priziv novabrantzev
  • Composer: Rudenkov
 • 8

  Composer: Rudenkov, Work: Kormlenie zveroyRudenkov, Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19498
  • Date: 16-10-15
  • Title: Kormlenie zveroy
  • Composer: Rudenkov
 • 9

  Composer: Rudenkov, Work: 1812 godRudenkov[The year 1812], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19499
  • Date: 16-10-15
  • Title: 1812 god
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [The year 1812]
 • 10

  Composer: Rudenkov, Work: PanoptikumRudenkov[Panopticon], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 16-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19500
  • Date: 16-10-15
  • Title: Panoptikum
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [Panopticon]
 • 11

  Composer: Rudenkov, Work: Protokol No 5Rudenkov[Protocol No 5], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19511
  • Date: 18-10-15
  • Title: Protokol No 5
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [Protocol No 5]
 • 12

  Composer: Rudenkov, Work: Zhan VolginaRudenkov, Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19512
  • Date: 18-10-15
  • Title: Zhan Volgina
  • Composer: Rudenkov
 • 13

  Composer: Rudenkov, Work: Sovremennie zayavlenieRudenkov[Contemporary declarations], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19513
  • Date: 18-10-15
  • Title: Sovremennie zayavlenie
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [Contemporary declarations]
 • 14

  Composer: Rudenkov, Work: Rech Abrama YankelevichaRudenkov[The Speech by Abram Yankelevich], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19514
  • Date: 18-10-15
  • Title: Rech Abrama Yankelevicha
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [The Speech by Abram Yankelevich]
 • 15

  Composer: Rudenkov, Work: Delo No 4711Rudenkov[Business file No 4711], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19515
  • Date: 18-10-15
  • Title: Delo No 4711
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [Business file No 4711]
 • 16

  Composer: Rudenkov, Work: Ekstern KatzikRudenkov, Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19516
  • Date: 18-10-15
  • Title: Ekstern Katzik
  • Composer: Rudenkov
 • 17

  Composer: Rudenkov, Work: Frantz PrespaneRudenkov, Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19517
  • Date: 18-10-15
  • Title: Frantz Prespane
  • Composer: Rudenkov
 • 18

  Composer: Rudenkov, Work: Dopros svideteleyRudenkov[Interrogation], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19518
  • Date: 18-10-15
  • Title: Dopros svideteley
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [Interrogation]
 • 19

  Composer: Rudenkov, Work: Khoroshiy tanRudenkov[A goodlooking tan], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19519
  • Date: 18-10-15
  • Title: Khoroshiy tan
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [A goodlooking tan]
 • 20

  Composer: Rudenkov, Work: Telefon 666Rudenkov[Telephone Number 666], Performer: I S RUDENKOV (comic), Date: 18-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I S RUDENKOV (comic)
  • Num: 19520
  • Date: 18-10-15
  • Title: Telefon 666
  • Composer: Rudenkov
  • Trans: [Telephone Number 666]