• 1

  Work: Kruchinushka, russkaya pesnya, Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 29-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • CatNum: Test
  • Num: 18403
  • Date: 29-11-13
  • Title: Kruchinushka, russkaya pesnya
  • Note: Test
 • 2

  Work: Stenka Razin i knyazhna, narodnaya pesnya[Stenka Razine and the princess, folk song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23873
  • Num: 19009
  • Date: 25-12-14
  • Title: Stenka Razin i knyazhna, narodnaya pesnya
  • Trans: [Stenka Razine and the princess, folk song]
  • Note: P790
 • 3

  Composer: Kornilov, Work: Spite orli boevieKornilov[Sleep, warrior eagles], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23855'=
  • Num: 19010
  • Date: 25-12-14
  • Title: Spite orli boevie
  • Composer: Kornilov
  • Trans: [Sleep, warrior eagles]
  • Note: P766
 • 4

  Composer: Rostovtzev, Work: Ot Visly do Dunaya, patrioticheskaya pesnyaRostovtzev[From the Vistula to the Danube, Patriotic song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23869=
  • Num: 19011
  • Date: 25-12-14
  • Title: Ot Visly do Dunaya, patrioticheskaya pesnya
  • Composer: Rostovtzev
  • Trans: [From the Vistula to the Danube, Patriotic song]
  • Note: P783
 • 5

  Work: Spit pod snegom derevushka, russkaya pesnya[The village sleeps under the snow, Russian song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23853'=
  • Num: 19012
  • Date: 25-12-14
  • Title: Spit pod snegom derevushka, russkaya pesnya
  • Trans: [The village sleeps under the snow, Russian song]
  • Note: P765
 • 6

  Work: Po staroy kaluzhskoy doroge, narodnaya pesnya[On the old Kaluga road, Folk song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23864=
  • Num: 19013
  • Date: 25-12-14
  • Title: Po staroy kaluzhskoy doroge, narodnaya pesnya
  • Trans: [On the old Kaluga road, Folk song]
  • Note: P775
 • 7

  Work: Pesnya ratnika[Song of the militiaman], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23854'=
  • Num: 19014
  • Date: 25-12-14
  • Title: Pesnya ratnika
  • Trans: [Song of the militiaman]
  • Note: P765
 • 8

  Composer: Zhurakovsky, Work: ChaikaZhurakovsky[The seagull], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23867
  • Num: 19015
  • Date: 25-12-14
  • Title: Chaika
  • Composer: Zhurakovsky
  • Trans: [The seagull]
  • Note: P782
 • 9

  Work: Kozak na chuzhbine, kazakskaya pesnya[A Cossack in a foreign land, Cossack song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23856'=
  • Num: 19016
  • Date: 25-12-14
  • Title: Kozak na chuzhbine, kazakskaya pesnya
  • Trans: [A Cossack in a foreign land, Cossack song]
  • Note: P766
 • 10

  Work: Chto Zatumanilas zorenka yasnaya[Why is the bright ray dimmed], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23874
  • Num: 19017
  • Date: 25-12-14
  • Title: Chto Zatumanilas zorenka yasnaya
  • Trans: [Why is the bright ray dimmed]
  • Note: P790
 • 11

  Composer: Arr Zarema, Work: Shumel grumel pozhar Moskovskiyarr Zarema[... fire of Moscow], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23863=
  • Num: 19018
  • Date: 25-12-14
  • Title: Shumel grumel pozhar Moskovskiy
  • Composer: arr Zarema
  • Trans: [... fire of Moscow]
  • Note: P775
 • 12

  Composer: K Pokoreniyu Kavkaza, Work: Pogib aulk pokoreniyu Kavkaza[The ruined village (soldier's song of the Caucasus)], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23862
  • Num: 19019
  • Date: 25-12-14
  • Title: Pogib aul
  • Composer: k pokoreniyu Kavkaza
  • Trans: [The ruined village (soldier's song of the Caucasus)]
  • Note: P774
 • 13

  Composer: Sidorovich, Work: KolokolchikiSidorovich[Monotonously tolls the little bell], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23868
  • Num: 19020
  • Date: 25-12-14
  • Title: Kolokolchiki
  • Composer: Sidorovich
  • Trans: [Monotonously tolls the little bell]
  • Note: P782
 • 14

  Composer: Tideman, Work: Razdalsya vlastny klich, patrioticheskaya pesnyaTideman[The commanding war-cry has sounded, Patriotic song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23870=
  • Num: 19021
  • Date: 26-12-14
  • Title: Razdalsya vlastny klich, patrioticheskaya pesnya
  • Composer: Tideman
  • Trans: [The commanding war-cry has sounded, Patriotic song]
  • Note: P783
 • 15

  Work: Umer bednyaga, russkaya pesnya[There died a poor man, Russian song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23875=
  • Num: 19022
  • Date: 26-12-14
  • Title: Umer bednyaga, russkaya pesnya
  • Trans: [There died a poor man, Russian song]
  • Note: P792
 • 16

  Work: Tikho tashitsya loshadka, russkaya pesnya[The little horse plods quietly on, Russian song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23861
  • Num: 19023
  • Date: 26-12-14
  • Title: Tikho tashitsya loshadka, russkaya pesnya
  • Trans: [The little horse plods quietly on, Russian song]
  • Note: P774
 • 17

  Composer: Zorina, Work: Polyanka, russkaya pesnyaZorina[The glade, Russian song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23857
  • Num: 19024
  • Date: 26-12-14
  • Title: Polyanka, russkaya pesnya
  • Composer: Zorina
  • Trans: [The glade, Russian song]
  • Note: P767
 • 18

  Work: Luchinushka, narodnaya pesnya[The birch splinter, Folk song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23858
  • Num: 19025
  • Date: 26-12-14
  • Title: Luchinushka, narodnaya pesnya
  • Trans: [The birch splinter, Folk song]
  • Note: P767
 • 19

  Work: Gore prestupnika, pesnya[The grief of a criminal, Song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23876=
  • Num: 19026
  • Date: 26-12-14
  • Title: Gore prestupnika, pesnya
  • Trans: [The grief of a criminal, Song]
  • Note: P792
 • 20

  Work: Vot na puti selo bolshoe, narodnaya pesnya[This is on the way to a big village, Folk song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • Num: 19027
  • Date: 26-12-14
  • Title: Vot na puti selo bolshoe, narodnaya pesnya
  • Trans: [This is on the way to a big village, Folk song]