• 1

  Work: Spit pod snegom derevushka, Russkaya pesnyaThe village sleeps under the snow, Russian song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23853'=
  • Num: 19012b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Spit pod snegom derevushka, Russkaya pesnya
  • Trans: The village sleeps under the snow, Russian song
  • Note: P 765
 • 2

  Work: Pesnya ratnikaThe song of the militiaman, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23854'=
  • Num: 19014b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Pesnya ratnika
  • Trans: The song of the militiaman
  • Note: P 765
 • 3

  Composer: Kornilov, Work: Spite orli boevie KornilovSleep, warrior eagles, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23855'=
  • Num: 19010b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Spite orli boevie
  • Composer: Kornilov
  • Trans: Sleep, warrior eagles
  • Note: P 766
 • 4

  Work: Kazak na chuzhbine, Kazakskaya pesnyaA Cossack in a foreign land, Cossack song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23856'=
  • Num: 19016b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Kazak na chuzhbine, Kazakskaya pesnya
  • Trans: A Cossack in a foreign land, Cossack song
  • Note: P 766
 • 5

  Composer: Zorina, Work: Polyanka, Russkaya pesnya ZorinaThe glade, Russian song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23857'
  • Num: 19024b
  • Date: 26-12-14
  • Title: Polyanka, Russkaya pesnya
  • Composer: Zorina
  • Trans: The glade, Russian song
  • Note: P 767
 • 6

  Work: Luchinuschka, Narodnaya pesnyaThe birch splinter, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23858'
  • Num: 19025b
  • Date: 26-12-14
  • Title: Luchinuschka, Narodnaya pesnya
  • Trans: The birch splinter
  • Note: P 767
 • 7

  Work: Tikho tashitsya loshadka, PesnyaThe little horse plods quietly on, Song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23861
  • Num: 19023b
  • Date: 26-12-14
  • Title: Tikho tashitsya loshadka, Pesnya
  • Trans: The little horse plods quietly on, Song
  • Note: P 774
 • 8

  Work: Pogib aul, PesnyaAul (a village in the Caucasus) is ruined, Song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23862
  • Num: 19019b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Pogib aul, Pesnya
  • Trans: Aul (a village in the Caucasus) is ruined, Song
  • Note: P 774
 • 9

  Composer: Arr Zarema, Work: Pozhar Moskovskiy arr ZaremaThe burning of Moscow, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-44

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23863=
  • Num: 19018b
  • Date: 25-12-44
  • Title: Pozhar Moskovskiy
  • Composer: arr Zarema
  • Trans: The burning of Moscow
  • Note: P 775
 • 10

  Work: Po staroy Kaluzhskoy doroge, Narodnaya pesnyaOn the old Kaluga road, Folk song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23864=
  • Num: 19013b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Po staroy Kaluzhskoy doroge, Narodnaya pesnya
  • Trans: On the old Kaluga road, Folk song
  • Note: P 775
 • 11

  Composer: Zhurakovsky, Work: Chayka, RomansZhurakovskyThe seagull, Romance, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23867
  • Num: 19015b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Chayka, Romans
  • Composer: Zhurakovsky
  • Trans: The seagull, Romance
  • Note: P 782
 • 12

  Composer: Sidorovich, Work: Odnozvuchno gremit kolokolchik, RomansSidorovichMonotonously rings the little bell, Romance, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23868
  • Num: 19020b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Odnozvuchno gremit kolokolchik, Romans
  • Composer: Sidorovich
  • Trans: Monotonously rings the little bell, Romance
  • Note: P 782
 • 13

  Composer: Rostovtzev, Work: Ot Visli do Dunaya, Pesnya RostovtzevFrom the Vistula to the Danube, Patriotic song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23869=
  • Num: 19011b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Ot Visli do Dunaya, Pesnya
  • Composer: Rostovtzev
  • Trans: From the Vistula to the Danube, Patriotic song
  • Note: P 783
 • 14

  Composer: Tideman, Work: Razdalsya vlastniy klich, Patrioticheskaya pesnya TidemanThe commanding warcry has sounded, Patriotic song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23870=
  • Num: 19021b
  • Date: 26-12-14
  • Title: Razdalsya vlastniy klich, Patrioticheskaya pesnya
  • Composer: Tideman
  • Trans: The commanding warcry has sounded, Patriotic song
  • Note: P 783
 • 15

  Work: Stenka Razin i knyazhna,Narodnaya pesnyaStenka Razin and the princess, Folk song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23873
  • Num: 19009b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Stenka Razin i knyazhna,Narodnaya pesnya
  • Trans: Stenka Razin and the princess, Folk song
  • Note: P 790
 • 16

  Work: Chto zatumanilas zorenka yasnaya, PesnyaWhy is the bright ray dimmed, Song, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23874
  • Num: 19017b
  • Date: 25-12-14
  • Title: Chto zatumanilas zorenka yasnaya, Pesnya
  • Trans: Why is the bright ray dimmed, Song
  • Note: P 790
 • 17

  Work: Umer bednyagaThere died a poor man, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23875=
  • Num: 19022b
  • Date: 26-12-14
  • Title: Umer bednyaga
  • Trans: There died a poor man
  • Note: P 792
 • 18

  Work: Gore prestupnikaThe grief of a sinner, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 26-12-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23876=
  • Num: 19026b
  • Date: 26-12-14
  • Title: Gore prestupnika
  • Trans: The grief of a sinner
  • Note: P 792